Druhy školení

1A/ §20 pre neelektrikárov (poučená osoba, jednodňové školenie) s vydaním zápisu o poučení a postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci, so zameraním aj na odbornú spôsobilosť na vykonávanie kontrol elektrických spotrebičov a ručného náradia počas ich používania.

cena: 39,50 Eur

2ELEKTROTECHNIK - školenie spojené s preskúšaním a vydaním OSVEDČENÍ a Zápisov o skúške

B/ 2 dni - b/ §21-23 pre EZ do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu trieda "A".
cena: 96,- (80+DPH) Eur

C/ 2 dni - c/ §21-23 pre EZ do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu trieda "B".
cena: 108,- (90+DPH) Eur
D/ 2 dni - d/ §21-23 pre EZ nad 1000V
v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu trieda "A".
cena: 108,- (90+DPH) Eur
E/ 2 dni - e/ §21-23 pre EZ nad 1000V
v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu trieda "B".
cena: 108,- (90+DPH) Eur

3REVÍZNY TECHNIK a PROJEKTANT ELEKTRO s vydaním Zápisu o účasti pre TI.a.s.

A/ 4 dni - f/ §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E2,s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov E4 technický stroj, prístroj, rozvádzač E5 elektrická prípojka nn.
cena: 216,- (180+DPH) Eur
B/ 4 dni - g/ §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E1 - nad 1000V a v objektoch triedy "B" s nebezpečenstvom výbuchu.
cena: 246,- (205+DPH) Eur

C/ 2 dni - g/ §24 Príprava elektrotechnikov ku skúškam E1 - nad 1000V a
v objektoch triedy "B" s nebezp. výbuchu.
- Rozšírenie
cena: 123,- (102,50+DPH) Eur

4AKTUALIZÁCIA OSVEDČENÍ

A/ 1 deň - Aktualizačná odborná príprava pre §21 - 24. ELEKTROTECHNIK + REVÍZNY TECHNIK + PROJEKTANT s vyznačením účasti s predĺžením platnosti Osvedčenia o 5 rokov na platnom Osvedčení.
cena: 60,- (50+DPH) Eur (Aktualizácia)
cena: 66,- (55+DPH) Eur (Nové osv.)

K stiahnutiu

Cenník školení 2022

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com