PONUKA ODBORNEJ LITERATÚRY:

1Ing. Ján Meravý / cena: 23,00 € Nová publikácia
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov 7.vydanie - vydané 2023

Siedme, aktualizované vydanie tejto publikácie obsahuje informácie o nových základných technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, novom použití ochrany pred bleskom a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, potrebných na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Je tiež cenným materiálom aj pre elektrotechnikov špecialistov na projektovanie EZ a elektrotechnikov špecialistov na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok EZ v praxi, ako aj elektromontérom, elektroúdržbárom, ako aj učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl a VŠ pre prípravu a overenie základného rozsahu odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Publikácia je plnofarebná a obsahuje názorné obrázky a príklady praktickej aplikácie noriem a predpisov v praxi. Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21 – 23 a § 24 podľa vyhl. MPSVaR č.508/09Z.z. ako aj pre prevádzkovú prax.

2Ing. Meravý; Juraj Tománek / cena: 18,00 €
Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov / Vydané 2016

3Ing. Ján Meravý / cena: 16,00 €
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov vo výbušnom prostredí - vydané 9/2018

4Ing. Ján Meravý a Juraj Tománek / cena: 18,00 €
Vykonávanie revízie EZ po novom - Nové vydanie 2020

5Ing. Ján Meravý / cena: 14,50 €
Výroba rozvádzačov NN podľa EN a ich správne umiestnenie - Nové vydanie 2020

6Ing. Ján Meravý / cena: 18,00 €
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na VN

7Ing. Ján Meravý / cena: 14,00 €
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov §20

8Online knižnica pre revíznych technikov a elektrotechnikov
www.retel.sk

Online knižnica obsahuje 2 moduly, jeden je zameraný na elektro a obsahuje:

 • Informácie, ktoré využije každý elektrotechnik či projektant.
 • Portál obsahuje odborné články na témy:
  • Základné princípy a požiadavky
  • Bezpečnosť elektrických inštalácií
  • Pripojenie odberateľa a hlavné elektrické rozvody
  • Spotrebiteľské obvody a špeciálne elektroinštalácie
  • Inteligentné, priemyselné a oznamovacie inštalácie
  • Ochrana pred účinkom atmosférickej elektriny
  • Projektovanie elektrických inštalácií
  • Energetická hospodárnosť a realizácia

Počas celého ročného predplatného odpovedný servis na všetky otázky zákazníkov v cene!

Bežná cena: 204 EUR bez DPH
Cena pri objednávkach cez TERNO816: 142,80 EUR bez DPH

Objednávky na : 0905 605 421 Lívia Tomovičová 
e-mail : terno816@mail.t-com.sk

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com