1§20 Poučená osoba

Bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať tech.zar. elektrické alebo vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami, ak bola o tom preukázateľne oboznámená.


4§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má potrebnú odbornú prax.

2§21 Elektrotechnik

Osoba s elektrotechnickým vzdelaním, alebo vzdelanie v inom učebnom odbore ako elektrotechnik, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické /doloží vysvedčenia/. Nie je potrebná prax.


5§24 Revízny technik vyhradeného tech. zariadenia elektrického

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, musí mať maturitu a má potrebnú požadovanú prax.

3§22 Samostatný elektrotechnik

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a musí mať požadovanú prax /minimálne 1 rok/


TERMÍNY ŠKOLENÍ:

§20 Poučená osoba (1 deň):

12.12.2017 | 16.1.2018 | 13.2.2018 | 13.3.2018 | 17.4.2018 | 15.5.2018 | 19.6.2018 | 17.7.2018 | 14.8.2018 | 18.9.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019

§21-24 Aktualizácia Osvedčení s predĺžením o 5 rokov  (1 deň):

12.12.2017 | 16.1.2018 | 13.2.2018 | 13.3.2018 | 17.4.2018 | 15.5.2018 | 19.6.2018 | 17.7.2018 | 14.8.2018 | 18.9.2018 | 16.10.2018 | 20.11.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019

§21-23 Školenie a skúšky s vydaním Osvedčení  -  nové  + zvýšenie §  (2 dni):

12.-13.12.2017 | 16.-17.1.2018 | 13.-14.2.2018 | 13.-14.3.2018 | 17.-18.4.2018 | 15.-16.5.2018 | 19.-20.6.2018 | 17.-18.7.2018 | 14.-15.8.2018 | 18.-19.9.2018 | 16.-17.10.2018 | 20.-21.11.2018 | 18.-19.12.2018 | 15.-16.1.2019

§24 Revízny technik a projektant - príprava ku skúškam (4 dni):

23.-26.1.2018 | 20.-23.2.2018 | 20.-23.3.2018 | 24.-27.4.2018 | 22.-25.5.2018 | 26.-29.6.2018 | 25.-28.9.2018 | 23.-26.10.2018 | 27.-30.11.2018 | 22.-25.1.2019

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: terno816@mail.t-com.sk

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: terno816@mail.t-com.sk