1§20 Poučená osoba

Bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať tech.zar. elektrické alebo vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami, ak bola o tom preukázateľne oboznámená.


4§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má potrebnú odbornú prax.

2§21 Elektrotechnik

Osoba s elektrotechnickým vzdelaním, alebo vzdelanie v inom učebnom odbore ako elektrotechnik, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické /doloží vysvedčenia/. Nie je potrebná prax.


5§24 Revízny technik vyhradeného tech. zariadenia elektrického

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, musí mať maturitu a má potrebnú požadovanú prax.

3§22 Samostatný elektrotechnik

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a musí mať požadovanú prax /minimálne 1 rok/


TERMÍNY ŠKOLENÍ:

§20 Poučená osoba (1 deň):

13.12.2016 | 17.1.2017 | 14.2.2017 | 14.3.2017 | 11.4.2017 | 16.5.2017 | 20.6.2017 | 18.7.2017 | 15.8.2017 | 19.9.2017 | 17.10.2017 | 14.11.2017 | 12.12.2017

§21-24 Aktualizácia Osvedčení s predĺžením o 5 rokov  (1 deň):

13.12.2016 | 17.1.2017 | 14.2.2017 | 14.3.2017 | 11.4.2017 | 16.5.2017 | 20.6.2017 | 18.7.2017 | 15.8.2017 | 19.9.2017 | 17.10.2017 | 14.11.2017 | 12.12.2017

§21-23 Školenie a skúšky s vydaním Osvedčení  -  nové  + zvýšenie §  (2 dni):

13.-14.12.2016 | 17.-18.1.2017 | 14.-15.2.2017 | 14.-15.3.2017 | 11.-12.4.2017 | 16.-17.5.2017 | 20.-21.6.2017 | 18.-19.7.2017 | 15.-16.8.2017 | 19.-20.9.2017 | 17.-18.10.2017 | 14.-15.11.2017 | 12.-13.12.2017

§24 Revízny technik a projektant - príprava ku skúškam (4 dni):

24.-27.1.2017 | 21.-24.2.2017 | 28.-31.3.2017 | 25.-28.4.2017 | 23.-26.5.2017 | 27.-30.6.2017 | 26.-29.9.2017 | 24.-27.10.2017 | 21.-24.11.2017

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: terno816@mail.t-com.sk

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: terno816@mail.t-com.sk