1§20 Poučená osoba

Bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať tech.zar. elektrické alebo vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami, ak bola o tom preukázateľne oboznámená.


4§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má potrebnú odbornú prax.

2§21 Elektrotechnik

Osoba s elektrotechnickým vzdelaním, alebo vzdelanie v inom učebnom odbore ako elektrotechnik, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické /doloží vysvedčenia/. Nie je potrebná prax.


5§24 Revízny technik vyhradeného tech. zariadenia elektrického

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, musí mať maturitu a má potrebnú požadovanú prax.

3§22 Samostatný elektrotechnik

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a musí mať požadovanú prax /minimálne 1 rok/


TERMÍNY ŠKOLENÍ:

§20 Poučená osoba (1 deň):

17.1.2024 | 14.2.2024 | 13.3.2024 | 17.4.2024 | 22.5.2024 | 19.6.2024 | 24.7.2024 | 21.8.2024 | 18.9.2024 | 16.10.2024 | 20.11.2024 | 11.12.2024 | 22.1.2025

§21-24 Aktualizácia Osvedčení s predĺžením o 5 rokov  (1 deň):

17.1.2024 | 14.2.2024 | 13.3.2024 | 17.4.2024 | 22.5.2024 | 19.6.2024 | 24.7.2024 | 21.8.2024 | 18.9.2024 | 16.10.2024 | 20.11.2024 | 11.12.2024 | 22.1.2025

§21-23 2-dňové školenie:

13.- 14.12.2023 | 17.-18.1.2024 | 14.-15.2.2024 | 13.-14.3.2024 | 17.-18.4.2024 | 22.-23.5.2024 | 19.-20.6.2024 | 24.-25.7.2024 | 21.-22.8.2024 | 18.-19.9.2024 | 16.-17.10.2024 | 20.-21.11.2024 | 11.-12.12.2024 | 22.-23.1.2025

§24 Revízny technik a projektant - príprava ku skúškam (4 dni):

23.-26.1.2024 | 20.-23.2.2024 | 19.-22.3.2024 | 23.-26.4.2024 | 28.-31.5.2024 | 25.-28.6.2024 | 24.-27.9.2024 | 22.-25.10.2024 | 26.-29.11.2024 | 28.-31.1.2025

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com