1§20 Poučená osoba

Bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať tech.zar. elektrické alebo vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami, ak bola o tom preukázateľne oboznámená.


4§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má potrebnú odbornú prax.

2§21 Elektrotechnik

Osoba s elektrotechnickým vzdelaním, alebo vzdelanie v inom učebnom odbore ako elektrotechnik, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické /doloží vysvedčenia/. Nie je potrebná prax.


5§24 Revízny technik vyhradeného tech. zariadenia elektrického

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, musí mať maturitu a má potrebnú požadovanú prax.

3§22 Samostatný elektrotechnik

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a musí mať požadovanú prax /minimálne 1 rok/


TERMÍNY ŠKOLENÍ:

§20 Poučená osoba (1 deň):

20.1.2021 | 17.2.2021 | 17.3.2021 | 21.4.2021 | 19.5.2021 | 16.6.2021 | 21.7.2021 | 18.8.2021 | 8.9.2021 | 29.9.2021 | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 15.12.2021 | 19.1.2022

§21-24 Aktualizácia Osvedčení s predĺžením o 5 rokov  (1 deň):

20.1.2021 | 17.2.2021 | 17.3.2021 | 21.4.2021 | 19.5.2021 | 16.6.2021 | 21.7.2021 | 18.8.2021 | 8.9.2021 | 29.9.2021 | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 15.12.2021 | 19.1.2022

§21-23 Školenie a skúšky s vydaním Osvedčení  -  nové  + zvýšenie §  (2 dni):

20.-21.1.2021 | 17.-18.2.2021 | 17.-18.3.2021 | 21.-22.4.2021 | 19.-20.5.2021 | 16.-17.6.2021 | 21.-22.7.2021 | 18.-19.8.2021 | 8.-9.9.2021 | 29.-30.9.2021 | 20.-21.10.2021 | 10.-11.11.2021 | 15.-16.12.2021 | 19.-20.1.2022

§24 Revízny technik a projektant - príprava ku skúškam (4 dni):

26.-29.1.2021 | 23.-26.2.2021 | 23.-26.3.2021 | 27.-30.4.2021 | 25.-28.5.2021 | 22.-25.6.2021 | 21.-24.9.2021 | 26.-29.10.2021 | 23.-26.11.2021 | 25.-28.1.2022

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: litom.816@gmail.com