1§20 Poučená osoba

Bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať tech.zar. elektrické alebo vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno - technickými požiadavkami, ak bola o tom preukázateľne oboznámená.


4§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má potrebnú odbornú prax.

2§21 Elektrotechnik

Osoba s elektrotechnickým vzdelaním, alebo vzdelanie v inom učebnom odbore ako elektrotechnik, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické /doloží vysvedčenia/. Nie je potrebná prax.


5§24 Revízny technik vyhradeného tech. zariadenia elektrického

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, musí mať maturitu a má potrebnú požadovanú prax.

3§22 Samostatný elektrotechnik

Musí spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a musí mať požadovanú prax /minimálne 1 rok/


TERMÍNY ŠKOLENÍ:

§20 Poučená osoba (1 deň):

22.1.2020 | 19.2.2020 | 18.3.2020 | 22.4.2020 | 20.5.2020 | 10.6.2020 | 19.8.2020 | 9.9.2020 | 20.10.2020 | 11.11.2020 | 16.12.2020 | 20.1.2021 | 17.2.2021 | 17.3.2021

§21-24 Aktualizácia Osvedčení s predĺžením o 5 rokov  (1 deň):

22.1.2020 | 19.2.2020 | 18.3.2020 | 22.4.2020 | 20.5.2020 | 10.6.2020 | 19.8.2020 | 9.9.2020 | 20.10.2020 | 11.11.2020 | 16.12.2020 | 20.1.2021 | 17.2.2021 | 17.3.2021

§21-23 Školenie a skúšky s vydaním Osvedčení  -  nové  + zvýšenie §  (2 dni):

22.-23.1.2020 | 19.-20.2.2020 | 18.-19.3.2020 | 22.-23.4.2020 | 20.-21.5.2020 | 10.-11.6.2020 | 19.-20.8.2020 | 9.-10.9.2020 | 20.-21.10.2020 | 11.-12.11.2020 | 16.-17.12.2020 | 20.-21.1.2021 | 17.-18.2.2021 | 17.-18.3.2021

§24 Revízny technik a projektant - príprava ku skúškam (4 dni):

28.-31.1.2020 | 25.-28.2.2020 | 24.-27.3.2020 | 26.-29.5.2020 | 16.-19.6.2020 | 22.-25.9.2020 | 27.-30.10.2020 | 24.-27.11.2020 | 26.-29.1.2021 | 23.-26.2.2021 | 23.-26.3.2021

Sídlo firmy vzdelávania:

Kutuzovova 17
Bratislava 831 03
Tel./fax: 02 - 444 60 291
Mobil: 0905 605 421
E-mail: terno816@mail.t-com.sk

Záhradná architektúra:

Hlavná 933/56
Gabčíkovo 930 05
Mobil: 0905 605 421
E-mail: terno816@mail.t-com.sk